Untitled Document
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
 
ระเบียบการลาของฝ่ายการเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 30 มี.ค. 2565
ระเบียบบำเหน็จความชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 30 มี.ค. 2565
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 164 คน] เมื่อ 20 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3