Untitled Document
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล เรือง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 12 หมู่ 6 บ้านส่วนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล เรือง  การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 12 หมู่ 6 บ้านส่วนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565