Untitled Document
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านรูสะมิแล ซอยข้างวัดขจรประชาราม หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลรูสะม
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านรูสะมิแล ซอยข้างวัดขจรประชาราม หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลรูสะมิแลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565