Untitled Document
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง
   
 
   

 ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565