Untitled Document
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2564