กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)รายละเอียด :
    

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการพัฒนา  เทศบาลตำบลรูสะมิแลเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

              ในวันอังคาร  ที่ 28 เดือน ตุลาคม 2564  ณ  เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางอนงค์  คารวนันทน์ นายกเทศมนตรีตำำบลรูสะมิแล  เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ตัวแทนชุมชนม.1-ม.6 ต.รูสะมิแล  ผู้แทนภาคราชกาาร  ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการท้องถิ่น และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
>