กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ( CBDRM ) เทศบาลตำบลรูสะ
รายละเอียด :
    
      การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ประจำปีงบประมาณ  2565
 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ณ เทศบาลตำบลรุสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดย นายศิริทร ทองอ่อน รองนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล เป็นประธาน เปิดโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ( CBDRM ) โดยประชาชนสามารถใช้ทฤษฎีและหลักการในการอบรมให้ความรู้ป้องกันภัยในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์
โดยมี คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาชนตำบลรูสะมิแล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 41 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
>