กิจกรรม : ประชุมประชาคมตำบลรูสะมิแล เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการขอใช้และถอนสภาพที่ดิน สาธารณะประโยชน์รายละเอียด :
    
 
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์
 
         เมื่อวันที่ 7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี
โดยนางอนงค์ คารวนันทน์ นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ หมุ่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล เพื่อดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในการรับฟังความคิดเห็นในการขอใช้และถอนสภาพที่ดิน
สาธารณะประโยชน์  โดยมีวัตถุประสงค์
          1. เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในระดับชุมชนทั้งระดับตำบลและอำเภอ ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ใช้สถานที่เล่นกีฬาออกกำลังกาย ใช้ในฝึกซ้อมกีฬาและใช้ในแข่งขันกีฬา
           2. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการกีฬาและนันทนาการได้อย่างเสมอภาคและจัดสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับมหกรรมกีฬาในระดับต่างๆ
           3. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและส่วนรวมในการบริหารในการจัดการด้านกีฬา
           4. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แทนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 100 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
>